OFERTA

  • Roboty drogowe
  • Układanie kostki brukowej
  • Roboty ziemne i wykopy
  • Roboty wodno-kanalizacyjne
  • Usługi transportowo – sprzętowe
  • Naprawy cząstkowe naw. bit.
  • Odśnieżanie dachów i parkingów
  • Usługi projektowe