Jesteśmy firmą prywatną realizującą zamówienia instytucji publicznych oraz inwestorów prywatnych w zakresie robót drogowych i inżynieryjnych.

Otrzymaliśmy dofinansowanie:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa Inwestująca W Obszary Wiejskie”