Roboty wodno-kanalizacyjne

Wykonujemy:

 • wodociągi ,
 • kanalizacje sanitarne ,
 • kanalizacje deszczowe ,
 • montaż przepompowni ścieków ,
 • montaż separatorów koalensencyjnych,
 • zbiorniki retencyjne,
 • zbiorniki ppoż. ,
 • budowa i konserwacja stawów rybnych, 
 • oczka wodne,
 • prace melioracyjne,
 • inne prace hydrotechniczne
y
a
r
r
A